Onze dieren

Onze dieren

De Stadsboerderij Wageningen kent een grote verzameling dieren die binnen en buiten te ontdekken zijn. Er is extra aandacht voor zeldzame diersoorten en huisdierrassen, waardoor we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van de soort en het verwerven van de erkenning van Educatief Centrum . De Stadsboerderij Wageningen heeft zich aangesloten bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Deze is opgericht in 1976 en heeft tot doel de variatie onder de (landbouw-) huisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven.

Een aantal van onze dieren

De onderstaande lijst wordt op korte termijn verder aangevuld met de overige dieren van onze Stadsboerderij. Een deel van de onderstaande informatie is afkomstig van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG).

Onze dieren in een oogopslag