ANBI

ANBI

De belastingdienst heeft de Stichting Stadsboerderij Wageningen vanaf 1 januari 2020 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dit maakt de Stichting Stadsboerderij Wageningen aantrekkelijk voor donaties, giften en schenkingen. Het biedt de geldgevers belangrijke fiscale voordelen, zodat donaties, giften en schenkingen aftrekbaar zijn voor inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI-informatie Stichting Stadsboerderij Wageningen

Naam ANBI : Stichting Stadsboerderij Wageningen
Telefoonnummer : 06 28828987
RSIN : 814277184
Internetadres : www.stadsboerderijwageningen.nl
Mailadres : info@stadsboerderijwageningen.nl
Adres : Van der Weerdstraat 82, 6709 TT Wageningen

Conform de ANBI-status is de Stadsboerderij verplicht om een jaarverslag met jaarcijfers op de website te plaatsen. Hier vind je documenten vanaf 2020.

Jaarverslag 2023

Jaarcijfers 2023

Jaarverslag 2021