Word Vriend

Word Vriend

Word vriend van Stadsboerderij Wageningen!

Stadsboerderij Wageningen is gevestigd aan Het Spijk 13. De Stadsboerderij is zeven dagen per week vrij toegankelijk voor inwoners van Wageningen. Verschillende maatschappelijke organisaties werken samen om dit mogelijk te maken. Dit jaar willen wij een mini-dierenpark realiseren bij Stadsboerderij Wageningen. U kunt hier een bijdrage aan leveren. Word vriend van Stadsboerderij Wageningen!

Leerwerkplek
Voor zo’n twaalf mensen met een verstandelijke beperking is Stadsboerderij Wageningen een fantastische leerwerkplek. Met ondersteuning van ’s Heeren Loo onderhouden zij het terrein. Ook gaan zij in de toekomst de dieren in het mini-dierenpark verzorgen. Zo doen zij belangrijke werkervaring op en zijn zij echt van betekenis voor omwonenden en bezoekers. Behalve cliënten van ’s Heeren Loo gaat ook een aantal vrijwilligers zich inzetten voor het welzijn van de dieren.

Uw donatie helpt
Het Stichtingsbestuur Stadsboerderij Wageningen neemt de verantwoordelijkheid voor het inrichten van het terrein en de exploitatie van het toekomstige mini-dierenpark. Eind 2018 is het terrein geëgaliseerd en voorzien van een hekwerk. In de loop van 2019 willen wij de dierenverblijven en noodzakelijke opslagfaciliteiten realiseren. Met uw donatie helpt u ons om dit te kunnen doen en om de komende jaren de Stadsboerderij in ontwikkeling en in stand te houden.

Wanneer u vriend van de Stadsboerderij wordt ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief. Tevens kunt u ons volgen via facebook “Stadsboerderij Wageningen”

Ja, ik word vriend van Stadsboerderij Wageningen.
Stichting Stadsboerderij Wageningen kan uw steun goed gebruiken.

Maak een bedrag over naar rekeningnummer: NL51RABO0397031874.

Het is ook mogelijk om jaarlijks donateur te worden voor een zelf te bepalen bedrag.

Neem contact op met:
Stichting Stadsboerderij Wageningen,
Cor Giesen
Gerdesstraat 16,
6701 AK Wageningen
Tel: 06-28828987
Of stuur een mail naar: info@stadsboerderijwageningen.nl