Dieren

Dieren

De Stadsboerderij Wageningen heeft zich aangesloten bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen http://www.szh.nl/
Bij de aanschaf van dieren kijken we naar het uiterlijk van een dier, de stamboom, het karakter van een dier, de verzorging en het onderhoud, de eisen die het dier stelt aan zijn/haar omgeving, de geschiktheid voor onze doelgroepen, de educatieve waarde en past het dier binnen. Onze missie en visie.
In onze Stadsboerderij beginnen we schone lei en kunnen we het verhaal direct goed neerzetten en gebruik maken van het educatiemateriaal dat de SZH hiervoor ter beschikking stelt. Met mooie bijzondere, herkenbare diersoorten en rassen, het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de soort, het verwerven van de erkenning van Educatief Centrum en met het vertellen van een goed doordacht, echt verhaal, nemen we als Stadsboerderij Wageningen positie in en worden we van waarde en onmiskenbaar belang voor de gemeente Wageningen. Onze inschatting is dat we de kennis, de middelen, de ambitie en de lokale bevolking hebben om hier een succes van te maken!
Wageningen heeft in de regio een bijzonder karakter, met een internationale, gemoedelijke en gastvrije sfeer. De stad is rijk aan kunst en cultuur en aan groen. En Wageningen is onlosmakelijk verbonden aan de bevrijding van Nederland. Wageningen is een sociale, kleinschalige stad zonder grote-stedenproblematiek. Er is een grote gemeenschap die al generaties in Wageningen woont en hier voor een deel werkt. Vanwege de WUR en instituten wonen hier veel studenten en medewerkers uit binnen- en buitenland. Met de komst van de Stadsboerderij krijgen de burgers van Wageningen een waardevolle voorziening die er momenteel niet is.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen is opgericht in l976. De stichting heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven.
SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen ze door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openlucht musea zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur. De rassen van toen vertellen niet alleen iets over vroeger, maat zijn ook onmisbaar voor onze toekomst.
De genetische diversiteit van rassen betekent een grote variatie aan eigenschappen, producten en smaken. Het zijn dieren die gewend zijn aan ons klimaat en niet veel eisen stellen aan hun omgeving. Ideale dieren voor duurzame landbouw en natuurbeheer.